xem bói bài tarot

Nghệ thuật bói bài Tarot và Những điều còn bí ẩn

Bói bài Tarot   có thể bạn chưa biết The Fool lại hoà nhập vào The World(21), nhưng lần này với những hiểu biết hoàn thiện hơn. Anh đã hoà nhập mọi phần khác nhau của bản thân nhờ đó đã đạt được sự trọn vẹn. The Fool đã đạt đến một cấp bậc mới của hạnh phúc và sự hoàn thiện. Những điều

Dạy xem bói bài Tarot chi tiết, đơn giản

Hướng dẫn bói bài Tarot Đơn giản Giả dụ bạn không hiểu một lá trong trải bài của mình, bạn có thể rút thêm bài và đặt bên cạnh nó để rõ ràng hơn. Hoặc nếu bạn có vấn đề thắc mắc liên quan tới điều được bói hoặc đáp án nhận được, bạn có thể đặt thêm quân bài để hỏi

Xem bói bài Tarot và một số điều ạn chưa biết

Bói bài Tarot   những điều cần biết Ngoài ra, việc bạn chọn sách giải đoán nào còn ở một điểm: bạn hiểu rõ về nền văn hóa nào hơn ?. Nếu bạn có k iến thức về Ai Cập học nhưng mù tịt các khái niệm về Do Thái Giáo như Quabala thì bạn có thể dùng sách Những điều cần biết