Xem Chỉ Tay

Xem bói số mệnh đời người qua bàn tay – Phần 3

Xem bói, xem số mệnh qua bàn tay (Phần 3) Móng ngón cái ngắn hơn 1/2 lóng 1ngón cái: tính ưa cằn nhằn, khó khăn, nhỏ mọn. Nếu ngón cái lớn: có lòng nhân nhưng vẫn có tính cằn nhằn, khó khăn. Xem bói chỉ tay đoán vận mệnh . Thuật coi bói chỉ tay là nghệ thuật tìm hiểu tương lai qua các đường

Xem bói số mệnh đời người qua bàn tay – Phần 2

Xem bói, xem số mệnh qua bàn tay (Phần 2) Mẩu người: to lớn, gân guốc. Thân thể ít lông, trán bằng, tai sát đầu, mặt tròn, mắt lồi, mủi hẹp, miệng nhỏ, môi dầy, răng to và hay hư, càm nhọn. Ngón tay mủi viết, dường như tay hay làm biếng. Gò Thái âm rộng, có gạch ngả qua bìa tay. Khi xem bói

Xem bói số mệnh đời người qua bàn tay – Phần 1

Xem bói, xem số mệnh qua bàn tay (Phần 1) Gầy: thiếu khả năng vật chất, thiên về tinh thần. Có thể tự phụ, bủn xỉn, ghen tỵ nhưng biết kiên nhẫn, kín đáo. Nếu bàn tay gầy mà không khuyết: cũng có nhiều cơ hội đưa đến thành công. Bàn tay nói lên tính cách nổi bật của mỗi con người. Việc coi bói