Xem Tướng Người

Thuật xem tướng đầu dự đoán tương lại vận mệnh của những người xưa

Xem tướng đầu dự đoán số mệnh của người xưa Có sách chép: “Đầu vuông như đầu trâu thì giàu có. Đầu hổ hàm én thì phúc lộc tự đến. Đầu voi cao rông thì phúc lôc lâu  dài. Đầu tròn thô như hổ thì phú quý có thừa. Đầu con chương (giông con hươu) mắt chuột thì đừng cầu phúc lộc. Đầu rắn dẹt

Thuật xem tướng chân dự đoán tương lại vận mệnh của những người xưa

Xem tướng chân dự đoán vận mệnh của người xưa Xem bói tướng pháp thường cho rằng, gan bàn chân không có đường vân thì sự sang hèn khác biệt rất lớn. Gan bàn chân không có đường vân là tướng ngu đần, hạ tiện. Lão Tử nói: “Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt, cửu tầng chi dài, khởi vu lũy thổ, thiên

Thuật xem tướng người để đoán biết tính cách

Nghệ thuật xem tướng để đoán biết người NHẬN BIẾT NGƯỜI TỐT XẤU QUA DÁNG MẮT “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, thần thái của đôi mắt có thể biểu hiện trí lực và tình cảm của người đó. Muốn nhận biết và đánh giá nhân cách của một người, người ta thường dựa vào đôi mắt của người đó. (Hình ảnh