Tư vấn xem tuổi vợ chồng kết hôn: Tuổi ĐINH SỬU

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.

tuoi-suu.jpg

Nội dung chuyên sâu về vợ chồng hợp – khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không?

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc .

Chọn vợ, chọn chồng: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: ĐINH SỬU
(Đại Kỷ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Sửu.
1. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Nhâm Ngọ
Chồng vợ đồng 5 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tuất
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Mậu Tý
Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Bính Tý
Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Giáp Tuất
Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Canh Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 23, 31, 35, 37, 43 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dần mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Đinh Sửu sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1, 4, 2 và tháng 5 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số âm lịch, khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: ĐINH SỬU
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi Đinh Sửu vợ tuổi Đinh Sửu
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, lo tính việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ thiếu nghèo, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý lanh lẹ, hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng đặng sự hòa thuận, chung sống nên nhẫn nại làm nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có quyền chức thêm tốt, nhiều người hay mến thương, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng đặng hòa hạp, chung ở với nhau cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn dễ làm ăn, hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp nên thương lẫn chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính đều thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng trở nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, cầu lo thường có quí nhơn giúp đở, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có tay tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh ý vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ đặng, nhiều người thông minh, xa gần đều hạp ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau làm ăn sẽ đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi GIÁP THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức tước, trong ngòai sắp đặt đều thuận ý, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, nên chung lo làm ăn mới đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT D ẬU
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ dùng, hào con đủ dùng, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, chân hay đi, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ĐINH HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi CANH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi TÂN M ẸO
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý t ình vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi NHÂM THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay giao thiệp, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau hòa hạp, việc làm ăn đồng lo đặng lập nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ T Ỵ
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT M ÙI
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu tốt.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi ẤT HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn mới đặng d ễ d àng, nhiều những hay mến thương, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, lòng hay lo tính, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi QUÍ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn nên.

Chồng tuổi ĐINH SỬU vợ tuổi KỶ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên nhà.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con (SG:DCH).

Nguồn:  Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>